Soi Cầu Kon Tum Tứ Xuyên cầu xuất viện nghiên cứu chuột bọ cánh cụt gấu trúc khổng lồ.

Mục LụcSoi Cầu Kon Tum Tứ Xuyên cầu xuất viện nghiên cứu chuột bọ cánh cụt gấu trúc khổng lồ.

Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 1.5 phút > Xổ số Siêu Tốc 1.5 phút >

Soi Cầu Kon Tum Tứ Xuyên cầu xuất viện nghiên cứu chuột bọ cánh cụt gấu trúc khổng lồ.

Cập Nhật:2022-07-24 10:35    Lượt Xem:90

Soi Cầu Kon Tum Tứ Xuyên cầu xuất viện nghiên cứu chuột bọ cánh cụt gấu trúc khổng lồ.

Gần đây, Tỉnh Tứ Xuyên có ý kiến về việc củng cố khu vực Tứ Xuyên của Công viên Quốc gia gấu trúc khổng lồ, đưa ra yêu cầu từ mười khía cạnh, như nhấn mạnh xây dựng các hệ thống nội bộ, cải thiện hoạt động và quản lý, cải thiện tài nguyên thiên nhiên, cải thiện hệ thống giám sát và tuần tra, củng cố các điều kiện cơ bản trên nền dân chúng, tăng sức sống cho việc giới thiệu và sử dụng tài năngSoi Cầu Kon Tum, phối hợp cải tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến địa phương, quảng cáo và giáo dục, tiếp tục làm việc tốt trong việc ngăn chặn thảm họa và giảm bớt thảm họa, và cải thiện hệ thống phối hợp. Theo quan điểm, Tỉnh Tứ Xuyên sẽ làm cho Viện Tứ Xuyên Môn Khoa Học Gấu trúc khổng lồ phát triển và mạnh mẽ hơn, cố gắng xây dựng Phòng thí nghiệm chìa khóa của công viên quốc gia gấu trúc khổng lồ, và hỗ trợ nghiên cứu và biến đổi các thành tựu khoa học và công nghệ. Description Ý kiến rất rõ ràng, và thúc đẩy việc phát triển quy định về việc quản lý công viên quốc gia Sichuan Giant Panda. Một loạt các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn, như là đánh giá hiệu quả bảo vệ, giám sát tuần tra, phục hồi môi trường gấu trúc khổng lồ và xây dựng hành lang sinh thái, đã được ban ra để tạo ra một hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc xây dựng vùng vùng Tứ Xuyên của công viên quốc gia khổng lồ (ở đây gọi là vùng Tứ Xuyên). Phối hợp và hòa hợp về rừng và đồng cỏ với quỹ tài chính đặc biệt, và thiết lập một cơ chế đầu tư ổn định. Hãy cải thiện và hoàn thiện hệ thống bao gồm luật pháp, quy định, cơ chế quản lý và tiêu chuẩn kỹ thuật. Description Ý kiến rất rõ ràng, tăng tốc độ hiệu quả cho việc xây dựng các tổ chức quản lý của công viên quốc gia gấu trúc khổng lồ, và dựa trên việc nhân sự cho các tổ chức quản lý đã có ở các khu vực bảo tồn khác nhau trong phạm vi quản lý, phối hợp phân bổ và kiểm tra khoa học nhân sự. Điều tra, giám sát và đánh giá tài nguyên thiên nhiên, xác nhận đồng loạt và thay đổi ghi chép tài nguyên tự nhiên, và công bố kết quả đăng ký cho công chúng theo luật pháp và quy định. Đưa những khu rừng thương mại nhân nhân tạo tuyệt đối vào khu vực đền bù cho những khu rừng an toàn của công dân. Phân loại và rút một nguồn điện nhỏ theo trật tự, và đẩy nhanh việc gỡ bỏ quyền khai thác mỏ. Description Ý kiến rất rõ ràng, dự án công nghệ giám sát khu vực Tứ Xuyên đã được phát triển, và các phương pháp kỹ thuật tiên tiến như vệ tinh có độ phân giải cao được sử dụng hoàn to àn để cải thiện hệ thống giám sát mặt đất trời. Tăng cường nỗ lực quản lý và bảo vệ chuyên nghiệp, xây dựng đội tuần tra hạng nhất, và ưu tiên việc tuyển dụng dân cư bản địa cộng đồng và nhân viên của các công ty rừng thuộc sở hữu quốc gia để tham gia quản lý sinh thái và bảo vệ xã hội ở vùng Tứ Xuyên. Thúc đẩy quản lý kỹ thuật số giám sát, tuần tra, nghiên cứu khoa học và văn phòng, xây dựng một công viên quốc gia gấu trúc khổng lồ thông minh, và kết nối với hệ thống nhận thức của Công viên Quốc gia về rừng và quản lý đồng cỏ. Description Ý kiến rất rõ ràng, nó hoàn to àn phản ánh phúc lợi công cộng của công viên quốc gia, hướng dẫn và khuyến khích mọi loại tài năng chìm vào hàng đầu, tăng cường an ninh của chính sách và quỹ, và tăng tốc độ điều trị cho nhân viên trạm bảo vệ. Nhân viên làm việc của các trạm bảo vệ căn cứ đóng ở các làng mạc sẽ được trả trợ cấp lao động thành phố theo quy định. Hướng dẫn và động lực cho nhân viên trực tuyến, những người đi sâu vào khu vực tuần tra núi hẻo lánh và giám sát, và ưu tiên thích hợp cho việc phân chia nội bộ lương suất. Tổ chức một ủy ban tư vấn chuyên nghiệp ở Tứ Xuyên... bao gồm các giáo sư học viện Khoa học Trung Quốc và Học viện Khoa học Trung Quốc, các chuyên gia xuất sắc và các tài năng lãnh đạo. Tập đoàn và cá nhân, những người đã đóng góp rất nhiều cho công viên quốc gia Sichuan Giant Panda sẽ được khen thưởng và thưởng theo quy định. Description Gửi tin tức về Tây Đức Vương Đại Thanh