Soi Cầu Xổ Số Quảng Trị Cảnh báo có một cơn mưa lớn. Các tỉnh lẻ và các thành phố giờ sẽ có cơn mưa lớn.

Mục LụcSoi Cầu Xổ Số Quảng Trị Cảnh báo có một cơn mưa lớn. Các tỉnh lẻ và các thành phố giờ sẽ có cơn mưa lớn.

Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 1.5 phút > Xổ số Siêu Tốc 1.5 phút >

Soi Cầu Xổ Số Quảng Trị Cảnh báo có một cơn mưa lớn. Các tỉnh lẻ và các thành phố giờ sẽ có cơn mưa lớn.

Cập Nhật:2022-07-20 11:16    Lượt Xem:119

Soi Cầu Xổ Số Quảng Trị Cảnh báo có một cơn mưa lớn. Các tỉnh lẻ và các thành phố giờ sẽ có cơn mưa lớn.

The Central Meteological Observatory tiếp tục ban một raincơn Blue warrantion at 06:00 on July 20: 1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng chờ đợi rằng from 08:00 on July 20 to 08 Một số vùng bên trên được kèm theo lượng mưa lớn ngắn hạn (lượng mưa theo giờ tối đa là 30~50 mm, và lượng mưa địa phương có thể vượt qua 70mm), và có giông bãoSoi Cầu Xổ Số Quảng Trị, cơn bão và thời tiết hội đồng mạnh khác ở địa phương. The government and the relevant Department should chuẩn bị tinh thần phòng chống mưa theo thẩm quyền của họ. Trẻ em và các mầm non nên có những biện pháp thích đáng để đảm bảo an to àn cho học sinh và trẻ em. Tài xế phải chú ý đến việc đổ đường và tắc nghẽn giao thông để đảm bảo an to àn. Kiểm tra hệ thống thoát nước của các thành phố, đất nông và hồ cá, và chuẩn bị cho việc khai thác thác nước. Description