Soi Cau Khung 3 Ngay 247 Giang su hệ thống tài chính tổ chức lễ trao giải tại Liên Minh

Mục LụcSoi Cau Khung 3 Ngay 247 Giang su hệ thống tài chính tổ chức lễ trao giải tại Liên Minh

Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 1.5 phút > Xổ số Siêu Tốc 1.5 phút >

Soi Cau Khung 3 Ngay 247 Giang su hệ thống tài chính tổ chức lễ trao giải tại Liên Minh

Cập Nhật:2022-07-12 11:38    Lượt Xem:147

Soi Cau Khung 3 Ngay 247 Giang su hệ thống tài chính tổ chức lễ trao giải tại Liên Minh

*Yangzi Evening News Network, July 7 (phóng viên Xu Jing, Ma Yan) vào tháng Sáu, Ủy ban làm việc tại Giang su tài chính đã tổ chức lễ trao giải tổ chức giải tổ chức giải quyết quốc gia gia gia gia và cuộc họp chia sẻ còn dang dở được tổ chức bởi chi nhánh Nanjing của ngân hàng Evergrande tại Nam KIg. Các bộ trưởng Hội thanh niên... của các tổ chức tài chính ở 15-cấp độ tỉnh... đã tham dự cuộc họp tại nơi đó, và hơn một triệu thanh niên tài chính được xem cùng nhau. The activity site of

3 Soi Cau Khung 3 Ngay 247Soi Cau Khung 3 Ngay 247

1}0}Các nhân viên trẻ của Evergrande Bank Nanjing Branch mang đến các công trình diễn ngâm thơ cho thanh niên. In 2022, the Youth League non the Nanjing Branch of Hengfen Bank, which was được đánh giá là the National May 4th Red Flag Youth League Commission, and the Suzhou Financient Youth League Work Ủy ban, which was được đánh giá như May 4d Red Flag Youth Commission Commission, chia sẻ công việc xuất sắc của Tổ chức Thanh niên cao. Sun Lu, Secretary of the Youth League Ủy Ban of Giang su Branch of công nghiệp and thương mại Bank of China, Zeng Yurong, Secretary of the Youth League uỷ ban of Ngân hàng Nanjing, and Hồ Weiwei, representative of young nhân viên of China Life Insurance Jiaqua nhánh, trao đổi kinh nghiệm học của họ. để tạo ra những mẫu nâng cao và có vai trò mẫu mực, tanzhen xiang, thanh tra hạng nhất của Giang su Điều phối ngân hàng và bảo hiểm, trao huy chương cho Ủy ban Thanh niên thuộc bộ phận Nam KInh... của ngân hàng GgfPhùng, Ủy ban thanh niên quốc gia Hồng cờ. The Juan, secretary of the Party uỷ ban and President of Evergrande Bank Nanjing Branch, said that she would đoàn kết and lead the young men of Evergrande Bank Nanjing branch to base on a new điểm khởi đầu, attempting to be a interester, tiên phong and devoteve in the tiên of the time, turn into practical activities to help the high-chất development of the real Nền kinh tế, and showing the good appearance of the Communist Youth in the new lứa in the new era. The Jiasu Financial League Working uỷ ban này, đã nói rằng Ủy ban làm việc trong Hội đồng tài chính của Liên Minh đã luôn đoàn kết với những tổ chức lãnh đạo của Liên Minh ở mọi cấp độ của Hệ thống tài chính và đa s ố thành viên Liên Minh và đội trưởng của Liên Minh để lắng nghe Đảng, cảm nhận lòng tốt của Đảng, và theo Đảng, và luôn luôn luôn đóng vai trò mẫu mực của thành viên Liên Minh trong việc khẩn cấp, khó khăn, nguy hiểm, quan trọng, những nhiệm vụ mới và các công tác chủ chốt, dự phòng và kiểm soát, dịch, các dịch vụ tình nguyện viên và các lĩnh khác. Bài báo cáo s áng chói của tổ chức Liên Minh tiên tiến bộ cho thấy trách nhiệm và nhiệt tình của giới thanh niên tài chính Giang Tô thời đại mới. nó sẽ tiếp tục đóng vai trò trợ lý và lực lượng dự trữ của Đảng, và dẫn dắt giới thanh niên tài chính tìm kiếm những thành tựu tốt đẹp hơn sống đến tuổi trẻ, thời đại và nhân dân. s ử dụng bài hát đầu tiên của hệ thống tài chính trẻ em tài chính, hy vọng trẻ trung nghi lễ khởi nghiệp, như lần cuối, đã đẩy sự kiện lên đỉnh cao. Những hy vọng trẻ tuổi cho một kỷ nguyên mới là nguyên bản gốc của những nhân viên trẻ trong hệ thống tài chính Giang Tốt. Ngoài việc công bố công bố ngoại tuyến, bài hát sẽ được phát trên mạng vào thời điểm đã chọn. Nó được xảy ra bởi Li Hải Hoàng