Xskt Long An 22/1/2022 Năm nay, cuộc thi thống nhất quốc gia cho những ứng viên có cùng cấp độ cao sẽ được điều chỉnh tới tháng Tám 14.

Mục LụcXskt Long An 22/1/2022 Năm nay, cuộc thi thống nhất quốc gia cho những ứng viên có cùng cấp độ cao sẽ được điều chỉnh tới tháng Tám 14.

Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 1.5 phút > Kqxs Nghệ An >

Xskt Long An 22/1/2022 Năm nay, cuộc thi thống nhất quốc gia cho những ứng viên có cùng cấp độ cao sẽ được điều chỉnh tới tháng Tám 14.

Cập Nhật:2022-07-12 11:20    Lượt Xem:131

Xskt Long An 22/1/2022 Năm nay, cuộc thi thống nhất quốc gia cho những ứng viên có cùng cấp độ cao sẽ được điều chỉnh tới tháng Tám 14.

Tòa án C.VID-19, văn phòng Hội đồng cao đẳng thuộc bang Cố vấn bang quyết định thay đổi thời gian cho cuộc thi thống nhất quốc gia về ngôn ngữ ngoại ngữ và thuộc về mức độ cao bậc thầy to àn diện (ở đây gọi là bài thi thống nhất quốc gia về trường cao bình đẳng) cho nhân viên có độ cao cán bộ học tương đương trong 2022. The time for the National thống nhất study of similar Academy conditions in 2022 is adapted to August 14 (Sunday)Xskt Long An 22/1/2022, and the Foreign diplomacy approach time is from 9:00 to 11:30 a.m; Từ 2:30 p.m. đến 5:30 p.m. là thời gian để kiểm tra to àn diện m ức độ kỷ luật. Những vấn đề khác liên quan đến cuộc thi thống nhất quốc gia về cùng một cấp độ cao học tập s ẽ được thực hiện theo thông báo về việc thực hiện một công việc tốt trong cuộc thi thống nhất quốc gia về ngôn ngữ ngoại quốc và về mức độ quy trình to àn diện cho việc ứng dụng bằng thạc sĩ bởi người có cùng trình độ cao ở 2022. Bài kiểm tra đặc biệt sẽ được thông báo riêng bởi Học viện giám định giáo dục của Bộ giáo dục. Description