Dàn De 2 Số Miền Phí Quảng Đông: Tăng cường quy định giảm thuế

Mục LụcDàn De 2 Số Miền Phí Quảng Đông: Tăng cường quy định giảm thuế

Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 1.5 phút > Xổ số Siêu Tốc 1.5 phút >

Dàn De 2 Số Miền Phí Quảng Đông: Tăng cường quy định giảm thuế

Cập Nhật:2022-06-06 07:34    Lượt Xem:106

Dàn De 2 Số Miền Phí Quảng Đông: Tăng cường quy định giảm thuế

Theo trang web của chính phủ tỉnh Guangdong, chính phủ tỉnh Quảng Đông phát hành một thông báo về việc in và phát hành kế hoạch tiến hành cho tỉnh Quảng Đông để thực hiện gói chính s ách và biện pháp an ninh kinh tế của Hội Đồng Quốc gia. công nghệ bảo vệ sinh thái và quản lý môi trường do kinh tế. công nghệ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, điện lực, nhiệtDàn De 2 Số Miền Phí, khí ga và cung cấp nước, công nghiệp dịch vụ mềm và công nghệ thông tin, công nghệ bảo vệ sinh thái và quản lý môi trường do nhà nước phát hành. Sáu ngành công nghiệp, bao gồm vận chuyển hàng không, kho chứa và dịch vụ bưu chính, đã chấp nhận chính sách giảm thuế để đảm bảo hoàn to àn việc thu thuế cổ phiếu và sự giảm thuế tăng được hoàn toàn trả vào mỗi tháng. Chúng ta sẽ có những biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh quá trình xử lý, dựa trên ứng dụng tự nguyện của người đóng góp, chúng ta sẽ trao lại tín dụng thuế cổ phiếu cho các công ty nhỏ và các công ty nhỏ trước khi ba tháng Sáu. Công ty trung bình và những công ty lớn trong ngành sản xuất và những công ty khác, những người làm theo yêu cầu, có thể đòi hỏi các cơ quan thuế có một thời gian phục hồi số lượng còn lại từ thời gian tuyên bố thuế tháng Năm và tháng Sáu năm nay. Description Dừng lại!